Equitherapie

Equitherapie voor kinderen.

 

 

Equitherapie wil letterlijk zeggen : iemand met behulp van het paard beter maken. Het woord komt uit het Latijns en Grieks van Equus - het Latijnse woord voor paard - en van Therapie - hetgeen betekent iemand beter te maken. 

 

Equitherapie is een vorm van therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van een speciaal opgeleid paard. Het contact met het paard en de bewegingen van het paard worden ingezet om de individuele leerdoelen op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak van een kind te bereiken. De leerdoelen worden na een observatie periode van zo’n 10 sessies opgesteld in samenwerking met de orthopedagoge en mentor van het kind.

 

Een paard beschikt over een aantal bijzondere eigenschappen waar in de therapie gebruik van wordt gemaakt. Een paard kan goed aanvoelen wat er in het kind om gaat en zal hier direct op reageren. Door de reactie van het paard in combinatie met de begeleiding van de therapeut hierbij wordt het kind op een voor hem acceptabele manier met zijn gedrag geconfronteerd.

 

Door zijn natuurlijke achtergrond als kudde dier beschikt het paard over uitzonderlijk sociale vaardigheden. Op deze manier kunnen paarden ook een sterk opvoedend effect hebben op kinderen.

Het paard communiceert via minimale lichaamssignalen, is in zijn communicatie eerlijk en begrijpt dubbele boodschappen niet.

 

Een paard accepteert iedereen zoals die is, motiveert tot contact, maar stelt ook duidelijke grenzen.

Verder oefent een paard een grote aantrekkingskracht uit op kinderen waardoor zij vaak makkelijk contact met het paard maken en eerder grenzen durven aangeven. Doordat een kind zijn grenzen leert aangeven bij het paard en hiermee onder begeleiding van de therapeut kan oefenen en experimenteren zal hij dit ook makkelijker toepassen bij leeftijdsgenootjes. Het kind krijgt steeds meer inzicht in hoe anderen op hem reageren en hoe hij hier zelf het beste mee om kan gaan.

 

Tenslotte de helende werking van de bewegingen van het paard. Het kind werkt voortdurend aan zijn balans en volgt het ritme van het paard. Het paard werkt hierbij als motiverende en stimulerende factor

 

De therapeut zorgt de gehele sessie voor de veiligheid en biedt een omgeving waarin het kind leert door te ervaren. Het voordeel is dat er met weinig woorden veel duidelijk kan worden en de meeste kinderen dit ook goed begrijpen.

 

Elke therapie sessie duurt ongeveer anderhalf uur. Er wordt binnen het uur gewerkt met een vaste structuur om het voor de kinderen overzichtelijk en voorspelbaar te maken. Dit zorgt voor duidelijkheid en rust bij de kinderen. Ook is er ruimte om op een speelse manier te kunnen experimenteren met voor het kind soms moeilijke situaties.