Welkom
bij mijn praktijk voor coaching, therapie en training met paarden.

"Equitherapie; waar de beweging van het paard en de

beleving van de deelnemer centraal staan."

 "Traumaverwerking wordt bij de CREF-Methode  als speerpunt
gebruikt om het basisvertrouwen te vergroten."