Equitherapie


Equitherapie betekent letterlijk iemand beter maken met behulp van het paard. Dit begrip komt uit het Latijns en Grieks. Equus betekent paard. Therapie betekent het beter maken van iemand. 

 

Leerdoelen

Bij equitherapie wordt gebruik gemaakt van een speciaal opgeleid paard. De bewegingen van het paard en het contact met het paard worden ingezet om leerdoelen van het kind op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak te bereiken. Deze leerdoelen zullen na intake en een korte observatieperiode opgesteld worden. Voorbeelden van leerdoelen  zijn, ontwikkelen van meer (zelf)vertrouwen, omgaan met angsten, meer rust in je hoofd, leren omgaan met woede en of paniek aanvallen.

Leerdoelen zijn erg persoonlijk en worden per cliënt en situatie in overleg  afgestemd.

 

 

De werking van equitherapie

De vraag is natuurlijk: op welke manier draagt het paard nou bij aan het helpen bereiken van leerdoelen? Dat zit zo: paarden beschikken over bijzondere eigenschappen waar in de therapie gebruik van wordt gemaakt. Zo kan een paard goed aanvoelen wat er in het kind omgaat en zal hier direct op reageren. Het kind wordt door deze reactie, in combinatie met de begeleiding van de therapeut, op een acceptabele manier met zijn of haar gedrag geconfronteerd. Het paard werkt hier als een soort spiegel. Is het kind rustig? Dan zal het paard ook rustig reageren. Is het kind druk, bang of gestrest? Dan zal dit weer een andere reactie bij het paard uitlokken. 

 

Verder heeft het paard een natuurlijke achtergrond als kuddedier. Hierdoor bezitten zij uitzonderlijke sociale vaardigheden; zij kunnen een sterk opvoedend effect hebben op kinderen. Het paard communiceert via minimale lichaamssignalen, communiceert op een eerlijke manier en begrijpt geen dubbele boodschappen. Dit zorgt ervoor dat het kind leert door de ervaringen die het opdoet.

 

Paarden accepteren iedereen zoals die is, motiveren tot contact, maar stellen ook duidelijke grenzen. Verder oefent een paard een grote aantrekkingskracht uit op kinderen, waardoor zij vaak makkelijk contact maken met het paard en eerder grenzen aan durven te geven. Een paard reageert op dat moment zonder oordeel, je kunt dus zo vaak oefenen zonder  angst te hebben wat "anderen "denken of vinden.

 Doordat het kind grenzen leert aangeven bij het paard en hiermee kan oefenen en experimenteren (onder begeleiding van de therapeut), zal hij/zij dit ook makkelijker toepassen bij leeftijdsgenootjes. Het kind krijgt steeds meer inzicht in hoe hij/zij hier zelf het beste mee om kan gaan.

 

Als laatste dragen ook de bewegingen van het paard bij aan de therapie. De bewegingen kunnen beschouwd worden als helend. Het kind werkt voortdurend aan zijn balans en volgt het ritme van het paard. Het paard werkt hierbij als motiverende en stimulerende factor.

De sessie

Elke therapiesessie duurt ongeveer anderhalf uur. Binnen deze tijd wordt gewerkt met een vaste structuur om het voor de kinderen overzichtelijk en voorspelbaar te maken. Dit zorgt voor duidelijkheid en rust.

 

De therapeut zorgt de gehele sessie voor veiligheid en biedt een omgeving waarin het kind leert door te ervaren. Er is ruimte om op een speelse manier te kunnen experimenten met voor het kind soms moeilijke situaties. Het voordeel is dat er met weinig woorden veel duidelijk kan worden en de meeste kinderen dit ook goed begrijpen.